Varovanje osebnih podatkov

Politika o varstvu osebnih podatkov oziroma politika o zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Lekarna Tina Zupančič – Lekarnar zbira in obdeluje v sklopu obiska spletne strani ali poslovalnice.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

TINA ZUPANČIČ – LEKARNAR
Cesta talcev 4
1230 Domžale
Elektronski naslov: info@lekarna-bistrica.si
Telefon: +386 (0)8 205 48 58

Osebni podatki in namen njihove obdelave?

Lekarna Tina Zupančič – Lekarnar pri svojem delu zbira, obdeluje in hrani osebne podatke oseb, ki se jim v lekarni izda zdravilo ali medicinski pripomoček na recept.
Namen obdelave osebnih podatkov je izvajanje lekarniške dejavnosti in svetovanje pacientom glede uporabe zdravil.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Lekarna hrani podatke o pacientih v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti, to je od 3 do 5 let oziroma do prenehanja veljavnosti koncesije, odvisno od tipa recepta.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Dostop do osebnih podatkov imajo zaposleni v lekarni, vodstvo lekarne, ter uporabniki pri pogodbenih obdelovalcih, s katerimi ima lekarna sklenjeno pogodbo. To so računovodski servis, ponudnik programske opreme ter vzdrževalec strojne opreme. Podatki se posredujejo tudi nekaterim državnim organom in institucijam, v primeru nadzora ali kontrolnega postopka.

Kako so vaši osebni podatki varovani?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

Kako uveljavljate svoje pravice varstva osebnih podatkov?

Kot posameznik imate pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov.
Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov.

Kako lahko stopite v stik z nami?

Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na naslov elektronski naslov info@lekarna- bistrica.si.

Domžale, 15.6.2023
Lekarna Tina Zupančič – Lekarnar